0 hints used hint brukt
0:00
Canvas element is not supported by this browser. Canvas-element er ikke støttet i denne nettleseren.

Puzzle solved! Løsning funnet!

Small board icon
New puzzle Ny oppgave

How to play Cirdoku Spilleregler Cirdoku

Fill the empty cells with numbers from 1 to 8, so that each ring, cake slice and same-colored area contain all numbers from 1 to 8.

To insert a number, click a cell and click a number from the dial pad.
Or use the arrow keys to select a cell and the keyboard to type a number.

To clear a cell, click the blank dial (or press C or Delete).

Click the smiley to check for mistakes (or press F).
When done, click the smiley to check your solution.
Fyll alle de tomme feltene med tall fra 1 til 8.

Hver ring, hvert kakestykke og hvert farget område skal inneholde ett av hvert tall fra 1 til 8.

Trykk på et felt og velg et tall fra menyen for å sette det inn.
Eller bruk piltastene til å velge felt og tastaturet til å skrive inn tall.

Trykk på blank sirkel for å tømme et felt (eller tast C eller Delete).

Sjekk brettet for feil ved å trykke på smilefjeset (eller tast F). Gjør det samme for å sjekke løsningen når du er ferdig.

Hide Skjul

HideShow Best times Bestetider today
Name Navn Time Tid Hints Hint
1.--
2.--
3.--
4.--
5.--
Personal best Personlig rekord --